Festiwal filmowy to szczególnie ważne wydarzenie kulturalne, podczas którego jury lub publiczność, przyznają nagrody w określonych kategoriach.

Pierwszy festiwal filmowy na świecie odbył się w 1932r. w Wenecji. W Polsce natomiast pierwszym tego rodzaju festiwalem był Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych, który miał miejsce w Krakowie w 1961 roku.

Plakaty na festiwalach

Każdemu festiwalowi towarzyszy plakat, który go reklamuje. Co roku organizowany jest konkurs na plakat, reprezentujący Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbywający się od 1987 roku (wcześniej w Gdańsku w latach 1974-1986).

Na jednym z tych festiwali, przemówienie wygłosił Krzysztof Kornacki, który opowiadał zgromadzonym o tym, czym jest plakat, jakie pełnił funkcję kiedyś i jaką pełni teraz.

W czasach PRL-u plakat filmowy pełnił funkcję wychowawczo-propagandową. Nie było wtedy wymogu komercyjnego, więc film nie musiał się zwrócić. W kinie amerykańskim natomiast, w tamtym czasie najważniejsza była funkcja reklamowo-informacyjna plakatu.

Henryk Tomaszewski – grafik, rysownik i twórca plakatów oraz ilustracji twierdził, że aby plakat nie był zmarnowany, musi być widoczny, musi “krzyczeć”, przyciągać przechodnia wzrokiem i zdobywać jak najwięcej widzów.

Plakat filmowy może pełnić funkcje społeczne, przekazywać informacje. W okresie PRL-u plakaty kinowe “przemycały” informacje dla przechodniów, które były zrozumiałe dla społeczeństwa i mogły jednocześnie ujść uwadze władzy.

Obecnie bardzo często plakaty zdobią ściany naszych domów, zarówno te filmowe, jak i zwykłe – dekoracyjne. Te drugie możemy znaleźć na stronie dearsam.pl, gdzie wybór wzorów i opraw jest naprawdę szeroki.

Jeśli chodzi o plakat filmowy, to zanim artysta przystąpi do jego tworzenia, musi odpowiedzieć sobie na kilka najważniejszych pytań:

  • O czym jest film?
  • Jak przebiega fabuła?
  • Co reżyser filmu chce przekazać widzom?
  • Jaki jest styl filmu?
  • Do kogo film jest skierowany?
  • Czego oczekuje zleceniodawca, a co mogę dodać od siebie?
  • Czego oczekuje ode mnie odbiorca?

Plakat filmowy musi być środkiem, za pomocą którego autor porozumie się z widzem. Powinien także pod względem graficznym nawiązywać do filmu, który reklamuje, choć nie musi być oczywisty.

Słynne plakaty filmowe oglądać można między innymi na Festiwalach Filmowych. Jedną z takich okazji był 41. Festiwal Filmowy w Gdyni, podczas którego zaprezentowana została wystawa plenerowa pod tytułem “ANDRZEJ WAJDA 40/90”. Tytuł wystawy nawiązywał do 90 urodzin reżysera, które to obchodził 6 marca 2016 roku oraz do 40 filmów fabularnych, które zrealizował przez ponad 60 lat.

Na wystawę składało się 11 podświetlonych stelaży o wysokości 2,5m. Oprócz zdjęć i plakatów, na planszach znaleźć można było także fotokody, które odsyłały widza do fragmentów filmów i do zwiastunów.